Konferencja Podstawy prawne funkcjonowania turystyki w kontekście praktycznych doświadczeń funkcjonowania Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja online pt: Podstawy prawne funkcjonowania turystyki w Polsce i w Europie w kontekście praktycznych doświadczeń 20 lat funkcjonowania Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej podczas której skonfrontujemy prawne podstawy dla promocji turystyki z rzeczywistością.
Konferencja współfinansowana jest i organizowana przez Dolnośląską Organizację Turystyczną oraz Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach zadania „Dobre praktyki w zarządzaniu markami turystycznymi” realizowanego przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Udział w niej wzięli prelegenci: dr Tamara Ratz z Kodolanyi Janos University z Budapesztu, Rajmund Papiernik z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Konrad Guldon – dyrektor ZOPOT w Berlinie. Całość prowadziła Aneta Szymańska z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, a otworzył ją Paweł Wybierała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Podczas konferencji dowiedzieliśmy się o specyfice i organizacjach turystycznych oraz projektach promujących turystykę na Węgrzech. P. Rajmund Papiernik podsumował 20 lat działalności DOTu oraz przedstawił z jakimi problemami borykają się przedstawiciele dolnośląskiej branży turystycznej jak również działania DOTu w celu pomocy przedsiębiorcom przetrwać pandemię.

Wśród nowych projektów promocyjnych na Dolnym Śląsku znalazły się: Szlak Zamków i Pałaców Dolnego Śląska, Szlak Kulinarny oraz portal promujący turystykę rowerową w regionie Dolny Śląsk rowerem – rowerem.info.

Do skutków spowodowanych pandemią koronawirusa dla lokalnej branży turystycznej należą: problemy z płatnościami – brak funduszy z powodu braku klientów, ograniczenie działalności obiektów noclegowych, zamknięcie sanatoriów, a co za tym idzie brak przypływu funduszy, brak chęci ze strony zarządów nieruchomości na obniżenie lub zawieszenie czynszów.

Na poważny problem naraziły przedsiębiorców ze Świeradowa władze i rada miasta, które w czasie pandemii, częściowego lockdownu i obostrzeń ograniczających i uniemożliwiających prowadzenie działalności zamiast obniżyć, odroczyć lub umorzyć podatki niedawno je podniosły.

DOT podjął również działania w celu pomocy regionalnej branży turystycznej przetrwać epidemię covid19, do których należą: rozprowadzanie środków dezynfekcyjnych, wprowadzenie vouchera turystycznego, wprowadzenie portalu turystycznego z ofertami partnerów (działał w okresie wiosennego lockdownu), przygotowanie stałego portalu turystycznego z ofertami dolnośląskich przedsiębiorców turystycznych umożliwiające dokonywanie rezerwacji online oraz liczne projekty marketingowe.

Środki na te działania pochodzą ze składek członkowskich oraz dotacji unijnych.

Zaś Konrad Guldon przedstawił specyfikę zagranicznych ośrodków POT i zadania ZOPOTu w Berlinie oraz działania marketingowe jakie podejmuje ośrodek w celu promocji polskiej turystyki na rynku niemieckim.

Wspomniał również o specyfice rynku niemieckiego i trendach turystycznych wśród Niemców w okresie epidemii.

W ostatnim okresie Niemcy z obawy na zagrożenie zarażenia się koronawirusem stawiają na podróże w miejsca położone bliskiej odległości od Niemiec w tym do Polski ze względu na sąsiedztwo.

Obecnie niemieccy turyści preferują wyjazdy indywidualne najlepiej samochodem, pobyty w małych miejscowościach bez tłumów i niewielkich rodzinnych obiektach turystycznych oraz agroturystykę jak również caravaning.

Dyrektor berlińskiego ZOPOTu omówił również specyfikę przygotowania study pressów oraz poprosił branżę turystyczną o przesyłanie materiałów promocyjnych do ośrodka w języku niemieckim.

Tak, więc DOTowi wypada życzyć dalszych sukcesów i kolejnych działań, a branży turystycznej szybkiego powrotu gości i powrotu do normalnej działalności bez koronawirusa.

Przebieg konferencji w formie video

Bartosz Karwacki

Dodaj komentarz