Koronawirus w turystyce – spotkanie robocze w Ministerstwie Rozwoju

Dnia 9.03.2020 w ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie robocze Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz odpowiedzialnego w resorcie za turystykę Ministra Andrzeja Gut – Mostowego z 19. przedstawicielami branży turystycznej, wśród których byli: przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej oraz innych samorządów branżowych, biur podróży, przewoźników, hotelarzy, pilotów i przewodników turystycznych. Tematem spotkania były skutki epidemii koronawirusa i ich wpływ na turystykę.

Przedstawiciele branży przedstawili ministrom swoje problemy, z którymi się borykają z powodu koronawirusa np: masowe odwołania rezerwacji, zamknięcie szkół, co spowodowało brak obsługi imprez szkolnych, brak pracy dla pilotów i przewodników turystycznych, którzy prowadzą zazwyczaj małe, jednoosobowe działalności gospodarcze. Z powodu wirusa załamał się również transport jako główna gałąź gospodarki w komunikacji.

Wśród przekazanych postulatów znalazły się: obniżenie i odroczenie lub anulacja składek ZUS na okres epidemii, dotacje rządowe na przetrwanie szczególnie małych i średnich firm, pomoc rządowa w odroczeniu spłat kredytów i leasingów.

Na koniec spotkania p. Minister J. Emilewicz i A. Gut – Mostowy zapewnili, że zajmą się tymi problemami na spotkaniu międzyresortowym oraz Radzie Ministrów.

Zarówno ministrom jak i przedstawicielom branży wypada życzyć szybkiego zakończenia epidemii i powrotu do działania.

Tekst i zdjęcie: Bartosz Karwacki

Dodaj komentarz